Protokół z jury 2 Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych - Radom 2013


Jury konkursowe w składzie:

  • prof. Aleksander Olszewski - przewodniczący Jury, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Polska;
  • Edward Bateman, Art/Art History Department, University of Utah, USA;

  • prof. Tadeusz Blonski, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska;

  • dr Darek Gajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Polska;

  • Leonard F. Konopelski, Art Center College of Design, Pasadena, USA;

  • doc. ak. mal Karel Míšek, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Czechy;

  • doc. Vladas Oržekauskas, Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Fine Arts, Litwa;

  • prof. Adam Romaniuk, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Polska;

  • mgr Marek Sibinský, Ph.D., Department of Graphics and Drawing Faculty of Fine Arts University of Ostrava;

  • dr Grzegorz Zgraja, HBK Braunschweig, Niemcy;

  • dr Mariusz Dański - kurator, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Polska.

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs.

 

Do udziału w II Międzynarodowym Triennale Mediów Cyfrowych – Radom 2013 zgłosiło się:

w kategorii obraz statyczny: 57 uczestników, którzy zaprezentowali 149 prac;

w kategorii obraz ruchomy: 24 uczestników, którzy zaprezentowali 39 prac, w tym:

2 dokumentacje prac (wydarzeń), 1 strona internetowa.

Wszystkie zakwalifikowane prace zostały opublikowane i przedstawione do oceny Jurorom w wersji elektronicznej w internecie pod adresem:

http://triennale.pr.radom.pl.

Po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac

Jury postanowiło:

w kategorii obraz statyczny nominować do nagrody następujące osoby:

 • Czerwiak Alicja (ASP W Katowicach);

 • Cygan Michał (ASP W Katowicach);

 • Czyż Jakub (ASP W Katowicach);

 • Czarnecki Paweł (UTH w Radomiu);

 • Grabowska Anna (UTH w Radomiu);

 • Karch Wiesława (ASP W Katowicach);

 • Kwiecińska Aleksandra (ASP W Katowicach);

 • Longawa Patrycja (Uniwersytet Rzeszowski);

 • Maciejko Maja (ASP W Katowicach);

 • Melich Adam (UTH w Radomiu);

 • Siodłok Paweł (ASP W Katowicach);

 • Sujka Kamila (UTH w Radomiu);

 • Wąsowicz Artur (UTH w Radomiu);

 • Wizor Maja (ASP W Katowicach);

 

w kategorii obraz ruchomy nominować do nagrody następujące osoby:

 • Czarnecki Paweł (UTH w Radomiu);

 • Grabowska Anna (UTH w Radomiu);

 • Jeżmirski Przemysław (ASP W Katowicach);

 • Kamil Kocurek (ASP W Katowicach);

 • Maciejko Maja (ASP W Katowicach);

 • Marszewski Dawid (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu);

 • Melich Adam (UTH w Radomiu);

 • Pikuła Anna (ASP W Katowicach);

 • Piotrowska Agnieszka (ASP W Katowicach);

 • Woźniak Łukasz Z. (Uniwersytet Rzeszowski).

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii obraz statyczny:

 • Czarnecki Paweł - I nagroda

 • Czyż Jakub - II nagroda;

 • Wąsowicz Artur - III nagroda;

 • Siodłok Paweł - wyróżnienie honorowe;

 • Maciejko Maja - wyróżnienie honorowe;

 • Czerwiak Alicja - wyróżnienie honorowe;

 • Cygan Michał - wyróżnienie honorowe prof. Adama Romaniuka.

 

 w kategorii obraz ruchomy:

 • Agnieszka Piotrowska - I nagroda;

 • Pikuła Anna - II nagroda;

 • Czarnecki Paweł - III nagroda;

 • Kocurek Kamil - wyróżnienie honorowe dra Grzegorza G. Zgrai

 • Maciejko Maja - wyróżnienie honorowe;

 • Marszewski Dawid - wyróżnienie honorowe;

 • Grabowska Anna - wyróżnienie honorowe;

 • Woźniak Łukasz Z. - wyróżnienie honorowe;

 • Przemysław Jeżmirski - wyróżnienie honorowe dra Darka Gajewskiego.

 Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

 

 

Przewodniczący jury

 prof. Aleksander Olszewski

Kurator

dr Mariusz A. Dański

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------