Praca Michała Wójcickiego

Celem Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych - RADOM jest powołanie do życia przeglądu, który umożliwi młodym twórcom reprezentującym swoje macierzyste uczelnie (posiadające kierunki artystyczne) z Polski i świata, wymianę doświadczeń.
Tegoroczna (trzecia edycja) realizowana jest pod hasłem SYSTEM, które pełni rolę słowa klucza.
Środowiskiem, w którym przebiegać będzie konfrontacja działań cyfrowych będzie Internet. Nie oznacza to jednak, rezygnacji z pokazów „konwencjonalnych”. Planujemy realizację wystawy towarzyszącej triennale tardycyjnie w formie pokazu finałowego w kinie „Helios” w Radomiu.
III MTMC jest organizowane przez Katedrę Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki UTH w Radomiu.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------