-----------------------------------------------

DO POBRANIA

- KARTA ZGŁOSZENIA
- REGULAMIN

------------------------------------------------

 


Cel Triennale:

  • wymiana doświadczeń
  • promowanie młodych twórców
  • stworzenie forum do konfrontacji osiągnięć młodych twórców z wielu środowisk akademickich Polski i zagranicy z zakresu mediów cyfrowych

Temat: SYSTEM

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie studenci uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne, ich absolwenci (z ostatnich 5 lat) .
2. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w każdej z dwóch kategorii.
3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wysłanie prac na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w postaci załączników

lub
Wydział Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom
Polska

wraz z kartą zgłoszenia dostępną na stronie: www.triennale.uniwersytetradom.pl.

 

UWAGA!
Przesyłkę należy opisać: III MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MEDIÓW CYFROWYCH – Radom 2016.

Przesyłki (pocztowe) spoza Polski powinny być dodatkowo opatrzone informacją:
Artwork for cultural purpose only. Not for commercial use. No commercial value.

4. Każda praca powinna być opatrzona opisem: tytuł pracy, rok powstania, technika, imię nazwisko i adres uczestnika oraz nazwa uczelni.
5.
Nie pobiera się opłat wpisowych.
6. Organizator nie zwraca prac uczestnikom konkursu.
7.
Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do danej pracy, wyrażeniem zgody przez autora na publikację pracy (prac) oraz imienia i nazwiska, a także przetwarzanie jego danych do celów związanych z konkursem (z możliwością wglądu i edycji danych). Prace bez karty zgłoszenia lub z kartą nie posiadającą wszystkich danych będą odrzucane.
8. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.
9.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 października 2016 roku. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
10.
W przypadku dostarczenia pracy na nośniku zewnętrznym prace zgłoszone na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przez autora.
11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie transportu. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
12.
Koszty dostarczania prac ponoszą uczestnicy konkursu.
13.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich dla potrzeb wydawnictw bez wypłacania honorariów autorom.
14.
Prace do wystawy konkursowej wybierze Komisja Kwalifikacyjna. Organizatorzy poinformują uczestników o zakwalifikowaniu ich prac.
Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej III Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfrowych - Radom 2016 w terminie do 31 maja  2016 r.
15.
Decyzje oraz werdykt Jury są ostateczne.
16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Jury.
17.
Organizatorzy zapewniają publikację zakwalifikowanych prac w Internecie.
18.
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.triennale.uniwersytetradom.pl oraz www.wydzialsztuki.uniwersytetradom.pl do dnia 22 grudnia 2016 r.
19.
Planowana jest prezentacja wybranych prac w formie publicznych pokazów.
20.
Organizator dla laureatów konkursu przewidział dyplomy honorowe oraz czyni starania o pozyskanie nagród.

 

Kuratorzy Triennale:

dr Szymon Piasta
mgr Marcin Noga

 


Kategorie zapisu cyfrowego:

· obraz statyczny;

· obraz ruchomy.

Warunki techniczne:

obraz statyczny:

- każdy z twórców może nadesłać trzy prace wykonane w szeroko pojętej technologii cyfrowej, umożliwiające ich ekspozycję w wersji elektronicznej (dłuższy bok min. 1000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi, format JPEG, maksymalny rozmiar pliku 2 MB) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres Wydziału Sztuki.

obraz ruchomy:

- dopuszczalne formaty: *.avi, *.mov, *.wmv zapisane na płycie CD lub DVD – (w przypadku zbyt „dużego” pliku organizatorzy rezerwują sobie prawo do jego skompresowania i dostosowania do potrzeb prezentacji w Internecie);Uwaga!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------