Jury konkursowe w składzie:

 • prof. Aleksander Olszewski - przewodniczący Jury, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Polska;
 • Edward Bateman, Art/Art History Department, University of Utah, USA;
 • Leonard F. Konopelski, Art Center College of Design, Pasadena, USA;
 • doc. ak. mal Karel Míšek, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Czechy;
 • prof. Adam Romaniuk, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Polska;
 • dr Mariusz Dański - kurator, Wydział Sztuki UTH w Radomiu, Polska.

dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs.

Po dokonaniu oceny wszystkich zakwalifikowanych prac do Konkursu Jury postanowiło:

w kategorii obraz statyczny nominować do nagrody laureata następujące osoby:

 • Bąk Magdalena za pracę PONAD SYSTEMAMI ;
 • Cisek Klaudia za pracę PRZED;
 • Cygan Michał za pracę ŚLĄSK;
 • Chodur Monika za pracę TOŻSAMO I INNE;
 • Ovsiienko Liudmyla za cykl prac ZAŁAMANIE ŚWIATŁA;
 • Parafińska Paulina za pracę KURA;
 • Podleśna Jagoda za pracę OSTATNIA WIECZERZA;
 • Szal Ewa za cykl prac BABEL;
 • Tojka Danuta za zestaw prac graficznych;
 • Woźniak Łukasz Zygmunt za zestaw prac graficznych;
 • Ziobro Monika za pracę ZALOGOWANA;

w kategorii obraz ruchomy nominować do nagrody laureata następujące osoby:

 • Biedrzycki Paweł;
 • Morgaś Dominik;
 • Wąsik Dorota;

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

w kategorii obraz statyczny:

 • Chodur Monika - I nagroda za pracę TOŻSAMI I INNE;
 • Tojka Danuta -  II równorzędna nagroda za pracę CYBERKIDS VI;
 • Bąk Magdalena -  II równorzędna nagroda za pracę PONAD SYSTEMAMI;
 • Woźniak Łukasz Zygmunt – III nagroda za pracę STRUKTURY I;
 • Cygan Michał - wyróżnienie honorowe za pracę ŚLĄSK;
 • Ovsiienko Liudmyla - wyróżnienie honorowe za zestaw prac ZAŁAMANIE ŚWIATŁA;
 • Parafińska Paulina - wyróżnienie honorowe za pracę KURA;
 • Podleśna Jagoda - wyróżnienie honorowe za pracę OSTATNIA WIECZERZA;
 • Szal Ewa - wyróżnienie honorowe za cykl prac BABEL;
 • Ziobro Monika - wyróżnienie honorowe za pracę ZALOGOWANA;

w kategorii obraz ruchomy:

 • Morgaś Dominik - I nagroda;
 • Biedrzycki Paweł - wyróżnienie honorowe;
 • Wąsik Dorota - wyróżnienie honorowe;

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Przewodniczący jury
prof. Aleksander Olszewski

Kurator
dr Szymon Piasta
mgr Marcin Noga

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------